Tarjoatko kaikille kaikkea

03.03.2022 09:46:26
Jos nyt ei kuitenkaan ihan kaikkea. Tai ainakaan IHAN kaikille?

Voimme olla yrityksenä sekatavarakauppa, jossa saa kaikkea mahdollista. Ei siis ole salaisuus, että menestymiseen tarvitaan tieto omasta palvelusta, osaamisesta ja kokonaisuuden markkinoinnista. Eihän sekatavarakaupatkaan tavoittele asiakkaisekseen kaikkia maailman ihmisiä, vaan heillä on myös tietoisesti oma kohderyhmänsä. Mielikuvat vaikuttavat paljon, mitä palveluita käytetään. Helposti kuitenkin yritämme kertoa kaiken sen mitä osaamme, eikä kuluttaja tai ostaja enää osaa tehdä päätöstä ostamisesta. Miten kannattaisi selkeyttää omaa osaamista tai palveluitaan? Varsinkin miten helpottaa omaa markkinointia.

Ensimmäinen tehtävä on vain istahtaa alas ja hengähtää. Helposti teemme paljon asioita, eikä ole aikaa tai uskallusta pysähtyä katsomaan mitä kaikkea on tapahtunut viimeisestä päivien, kuukausien tai vuosien aikana. On hyvä ymmärtää toiminnan historia, jotta voimme katsoa tulevaisuuteen. Saattaa tulla hyviä oivalluksia, kuinka paljon tullut tehtyä – joissakin tapauksissa resursseja on saatettu käyttää ihan vääriin asioihin. Voi myös tulla huomatuksi, että mitkä asiat ovat saattaneetkin toimia. Samalla saamme tietoa mitä kaikkea olemme markkinoineet, mikä on juuri meidän markkinointimme kärki. Tunnistan ettei ole sellaista hissimatkaa keksitty, missä pystyisin kertomaan yrityksemme kaiken osaamisen. Tunnista missä kerrot mitäkin, kiinnostuksen herättyä voi lisätä ostajien tietoisuutta. Pienin palasin hyvä tulee.

Mikä on siis ”se” juttu, mitä halutaan tehdä? Kysymyksen voi siis esittää itselleen ja lisätä ajatteluun, mitä ovat mieluisimmat tehtävät ja asiakkaat. Kun olemme löytäneet mieluisat palvelut ja tehtävät, joita haluamme toteutamme - niin selkeyttäkäämme, miksi se on mieluisaa. Monesti taustalla on osaaminen ja mielenkiinto. Halu tehdä juuri tätä asiaa ja se näkyy myös ulospäin. Joskus palveluissa on tunnepohja, joka ei perustu mihinkään todelliseen faktaan. Tunne ohjaa meitä tekemään juuri näitä asioita. Tärkeää on vain tunnistaa mikä on se meidän juttumme ja mihin se pohjautuu. Silti tunteen taustalla tai edessä on myös osaaminen, joka karttuu koko ajan tekemisen myötä. Asiakkaiden kohdalla kaikki eivät ole palvelun kohde asiakkaita. Kaikkien asiakkaiden kanssa yhteistyö ei vain toimi. Olisiko siis hyvä miettiä millaisia profiilin asiakkaita halutaan palvelun piiriin. Voisi myös välttää näin mahdolliset haastavat tilanteet tai mielensä pahoittamiset.

Resurssien käytettävyys määrittää todella paljon, mitä kannattaa tehdä. Resursseissa puhutaan osaamisesta, tavaroista ja henkilöstöstä. Kun tarjoaa palveluita, on resurssien oltava tasapainossa, teki sitten yksin tai yhdessä. Jos tarjoat kaikkea kaikille, niin mieti mitä paljon tarvitset resursseja, että voit tehdä sen kaiken. Kuinka paljon pitää olla pääomaa, että voit pitää varastoja. Listan voisi jatkaa kuinka loputtomiin, mitä tulisi huomioida. Jos tulee muutoksia, niin voiko silloin edelleen tarjota kaikille kaikkea. 

Tunnistan että oma osaamista on karttunut vuosien saatossa todella paljon, enkä varmasti käytä kaikkea potentiaalia. Olemme yrityksessä karsineet paljon siitä mitä palveluita tarjoamme, se kuitenkaan ole poistanut osaamisen valtaisaa määrää. Jos teemme järjestelmiä, niin silloin markkinoimme niitä. Ei se poista sitä, että teemme edelleen loistavia verkkosivuja. Teemme kaikkea mahdollista koodista, silti taustajärjestelmät ovat mitä haluamme tehdä. Tulipa tämäkin sanottua. Asiakkaana kannattaa silti kysyä, onnistuuko asian tekeminen. Palveluntuottajan tehtävä on rajata, siis osaatko rajata omaa palvelukarttaasi?

Muita blogeja tältä tyypiltä

Voiko edullista tinkiä?

Tinkiminen on saanut uudet mittasuhteet television kautta tulevien ohjelmien kautta, joissa tuote saadaan molempia tyydyttävillä hinnoilla.

Lukaseppa

Sopimuksella yhteiseen lopputulokseen

Olen tehnyt ja allekirjoittanut lukemattomia määriä sopimuksia. Voin todeta, että kaikkia sopimuksia ei ole tullut luettua hyvin, vaan olen luottanut toisen osapuolen kertomaan sisällöstä.

Lukaseppa

Minä ja koodari - verkostoitumisen valtatiellä

Somemaailma mahdollistaa paljon verkostoja. Aktiivinen toiminta lisää verkostoja. Sisällöt lisäävät verkostoja. Some siis vaatii aktiivisuutta, mutta ei välttämättä sosiaalisuutta.

Lukaseppa