Uusia ihmisiä töihin – tyyli vapaa vai onko?

20.02.2020 07:48:00
Ilpo luovuutta puutarhuroimassa

Jossakin vaiheessa yrityksissä tulee ajankohtaiseksi rekrytoida lisää henkilöstöä tekemään kasvavaa työmäärää. Yrityksellä voi olla strategia kuinka henkilöstön lisääminen tapahtuu tai sitten toiminnan volyymin kasvaessa henkilöstön määrän tarve kasvaa. Kasvua siis voi tehdä myös ostamalla koko yrityksen liiketoiminnan, jolloin henkilöstö siirtyy kokonaisuudessaan uuteen yritykseen. Henkilöstön määrää voi siis kasvattaa monella tavalla ja kuinka se tehdään, niin jokaisen yrityksen on itse tehtävä omat päätöksensä. Osaamista voi kasvattaa nopeasti valmiiksi koulutetulla tapauksella tai kouluttaa osaajat itse. Vaihtuvuutta henkilöstössä on kuitenkin kaikissa yrityksissä jossakin vaiheessa.

 

Henkilöstön määrä riippuu yksinkertaisesti yrityksen kannattavuudesta ja mahdollisuudesta sitä kautta pitää henkilöstöä, jos vedetään mutkat suoriksi. Vaihtuvuutta tulee erinäisistä syistä. Osa vaihtavat työpaikkoja sen suurempia syitä. Voihan se olla vain tulla tunne tehdä muutosta tai hyvä tarjous uudesta työstä. No, palkka saattaa ohjata myös aktiiviseen kiinnostukseen vaihtaa työtä. Tietysti osa hakee kannuksia omalle uralleen, jolloin jokainen merkintä cv-paperissa edistää jatkotyösopimuksia. Yritys voi myös hakea spesiaaliosaamista lyhytaikaiseen työsuhteeseen, jossa tehdään muutos yrityksen toimintakulttuurissa. On paljon muitakin syitä, lista olisi pitkä. Pienessä yrityksessä jokainen palanen on vain tärkeä, jolloin valinnoilla on suuri merkitys. Epäonnistuminen voi olla onnistuminen, toistuva epäonnistuminen henkilövalinnoissa on epäammatillisuutta.

 

Viime vuosina on henkilöstöjohtamiseen panostettu paljon tai ainakin hr-palveluita tarjoavien yritysten määrä on näkyvästi kasvanut. On hienoa, että panostetaan henkilöstöjohtamiseen ja työympäristöihin. Ainakin on tarjolla erilaisia palveluita tukemaan yrityksen toimintaa. Henkilöstön valintoihin on tarjolla koulutuksia, joissa koulutetaan kuinka rekryä tulisi toteuttaa. Kouluttautuminen kannattaa aina, siksi hyvä hakea lisää tietoa miten rekryä tehdään. Onhan itsestään selvää, että työnantajan ja työntekijän intressien kohdatessa yhteistyö on monesti hedelmällistä ja tuottoisaa. Hauska sana ”hedelmällinen”, koska itse en ole koko pienen ikäni aikana kuullut sanaa käytettävän hyvästä yhteistyöstä. Toisaalta en kyllä ole kuullut rekryssä, että haetaan hedelmälliseen yhteistyöhön työntekijää. No se siitä ajatuksesta.

 

Nyt olen saanut seurata kuinka rekryäminen tapahtuu vielä suorempaan, soitellaan sekä viestitellään suoraan yhden yritysten kaikille työntekijöille. Otetaan suoraa yhteyttä kaikkiin yrityksen työntekijöihin tarjoten töitä! Onhan tämä tietysti yksi strategia, mutta onko se eettisesti kestävällä pohjalla olevaa toimintaa? Ymmärrän yksittäisten työntekijöiden kalastelua, mutta kun laitetaan yrityksen kaikille työntekijöille samaa viestiä. Aggressiivinen tapa rekrytoida, rehellisesti erittäin ärsyttävä tapa. Eihän se ole laitonta, mutta tulee arvoton olo rekrytoiminnasta. Jos henkilöstö ei lähden, niin aletaan ostamaan koko yritystä, jotta markkinaosuus palvelussa kasvaisi. Kylmää bisnestä, edelleen laillista. Lopulta jokainen tekee oman päätöksensä missä tekee töitä ja kenen palkkalistoilla.

 

Maailma muuttuu ja sen mukana muutumme mekin. Pienten yritysten sisäisillä henkilökemioilla on suuri merkitys kokonaisuuden toiminnan kannalta. Uuden henkilön tulemisella voi olla suuriakin vaikutuksia toiminnassa. Siksi on hyvä, että panostetaan valintaprosessiin. Koko etsintä- ja valintaprosessissa tulisi myös viestittää miten yritys toimii. Lupauksia ja mielikuvia on helppo antaa. Kannattaa kuitenkin pitää kiinni sovituista asioista. Aggressiivisessa rekrytoinnissa aina kaikki tarjolla olevat asiat ovat paremmin kuin missä olet töissä parhaillaan. Edelleen voi tarttua tarjoukseen ja nähdä miten asiat etenevät. Ketään ei voi pitää yrityksessä väkisin, kukaan ei ole korvaamaton. Yritykselle tärkeän henkilön poistuessa muuttuu myös yrityksen toimintatavat. Uusi henkilö tuo mukanaan toimintamallin, muutoksen.

 

Kirjoitin siitä miten aggressiivinen rekry on ärsyttävä, vaikka se ei ollutkaan päällimmäinen asia. Kannattaa miettiä, mikä on oma motiivi vaihtaa työtä. Kannattaa miettiä mikä on yrityksen strategia tehdä henkilöstö rekryä. Kannattaa siis miettiä, pysähtyä hetkeksi. Yleensäkin elää, hengittää ja voida hyvin. Välillä saa ärsyttää! Saa olla oma itsensä! Jokainen toimii lopulta juuri niin kuin haluaa työmarkkinoilla, aina on mahdollisuus muutokseen jos sellaiseen kokee tarvetta.

Muita blogeja tältä tyypiltä

Kriisistä voimaantuneena uuteen suuntaan

Työelämässä voimme siis saada kriisejä helposti työtehtävistä, työkavereista, asiakkaista, tekniikasta yms, kyse onkin kuinka voimme nähdä siitä tilanteesta kauemmaksi.

Lukaseppa

Minä ja koodari – kello käy tik tak tik tak

Juhannusta kohti on muistisääntö, kun siirretään viisareita kellosta. Silti kello käy kuin mitään ei olisi tapahtunut ja aika kuluu.

Lukaseppa

Tarjoatko kaikille kaikkea

Voimme olla yrityksenä sekatavarakauppa, jossa saa kaikkea mahdollista. Ei siis ole salaisuus, että menestymiseen tarvitaan tieto omasta palvelusta, osaamisesta ja kokonaisuuden markkinoinnista.

Lukaseppa