Askeleet onnistuneeseen projektiin

16.07.2020 09:21:51
Onnistunut palvelukokemus

Jokainen meistä ostaa palveluita, joko henkilökohtaisiin tai yrityksen tarpeisiin. Aina emme tiedä tarkkaan mitä tarvitsemme, silloin korostuu kuinka hyvin palveluntarjoaja osaa kertoa palvelustaan. Se ei tarkoita, että pitää olla aina huippumyyjä vaan enemmän, miten tuotettavan palvelun kokonaisuus on tiedossa ja kuinka se toteutetaan. Jos tulee tarjouspyyntö, niin jostakin syystä palvelu on löydetty ja nyt on aika alkaa toteuttamaan sitä asiakkaalle.

Asiakkaan yhteydenottaminen

Asiakkaan yhteydenotosta pääsemme tarkentamaan palvelun sisällöistä ja aikatauluista. Keskustelemaan, millaisia odotuksia on palveluntuottamiselle. Jotta pääsemme tarjoamaan, niin on hyvä selvittää itselleen keskeiset kysymykset, jotka helpottavat tarjouksen tekemistä.  Millä kysymyksillä saat riittävät vastaukset, jotta voit tehdä tarjouksen. Riippuen palvelusta, asiakkaan odotukset on hyvä olla selvillä, miten tarkkaan on tiedossa mitä halutaan tai miten paljon vapauksia palveluntuottajan tehdä sisältöä.

Tarjouksen tekeminen

Tarjouksen tekemistä ei tulisi tehdä sokkona. Jos on jotakin epäselvyyksiä sisällössä, niin kannattaa kysyä tarkennuksia. Helposti allamme miettimään liikaa toisen puolesta, kun helpottaisimme kummankin osapuolen tekemistä ja yhteisymmärrystä vain kysymällä tarkennusta. Kun saat tehtyä tarjouksen, niin varmista että tarjous on tehty oikein ja liitteet mukana. Jos käytetään tarjouspohjaa, varmistetaan että tiedot ovat ajankohtaiset ja osoitettu asiakkaalle.

Palvelun tuottaminen

Tarjous on hyväksytty, hieno homma. Jos ennen palvelun toteuttamista tulee muutoksia, niin palvelun ostajalle tulisi ilmoittaa niistä. Myös tarkistaa ostajalta, onko tullut jotakin muutoksia tai mennäänkö sovitun mukaan. Muutokset saattavat tullaa kalliiksi pelkästään, jos palvelu ei vastaa muutoksien jälkeen tilatusta tai sovitusta. Jos muutokset aiheuttavat lisäkustannuksia, kerro siitä myös etukäteen. Jos palvelua ei tehdä asiakaslähtöisesti (järkevästi hinnoitellen), harvemmin palvelua ostetaan uudelleen.

Jälkihuolto

Kun palvelu on tuotettu, muistetaan asiakasprosessin jälkihuolto. Tehkää se kaikkien asiakkaiden kohdalla. Asiakaskokemuksesta kysyminen on varmasti yksinkertaisin jälkihuolto tapa. Jälkihuoltoon voi kehitellä juuri omaan toimintaa sopivan tunnistettavan tavan. Tärkeintä että palvelun jälkeen se tehdään, näin voimme saada pysyvyyttä asiakkuuksiin ja myös samalla kehittää omaa toimintaa palvelemaan asiakuntaa.

Vaikka palveluistamme ajattelemme välillä suurilla linjoilla, niin on hyvä muistaa pienetkin asiat voivat ratkaista miten asiakkaat muistavat ostettavan palvelun. Tärkeää siis on tuntea oman palveluprosessi ja miten huolehdimme asiakkaistamme.

Muista myös se näyttää asiakkaalle!

Muita blogeja tältä tyypiltä

Lupaus on vahva sana

Tunnistan itsestäni monenlaisia ajatuksien heräävän, kun mietin sanaa lupaus. Sanana on todella monitahoinen ja syvä, jonka merkitys varmasti jokaiselle on omanlainen.

Lukaseppa

Selkeyttä työnhakuun

Kuinka välttää yleisimpiä sekaannuksia niin työpaikkailmoituksissa kuin niihin hakemisessa.

Lukaseppa

Voiko virheistä oppia?

Virheiden tekemisessä on kyse viestinnästä ja halusta oppia.

Lukaseppa