#MitäVattua - ROI eli Return on Investment

Kooders - 07.08.2018 10:38:17


Mitä on RoI? 02:39

Lyhyesti RoI. Suomeksi sijoitetun pääoman tuottoaste eli tuottoprosentti. Käytännössä kyseessä on yrityksen suhteellinen tuottavuuden mittari, joka kertoo paljonko on sijoitettu ja paljonko tällä on tehty voittoa. RoI on siirtynyt pikkuhiljaa myös markkinointitoimien sanastoon, ja se kertoo yrityksen markkinointitoimien hyötysuhteen.

2000-luvulla on syntynyt myös käsite ”sijoitetun pääoman sosiaalinen tuottoaste” (ei ole suomen kielistä vakiintunutta termiä) eli SROI, jolla sosiaalisia ja ympäristöllisiä hyötyjä voidaan ottaa mukaan laskelmiin taloudellisten tekijöiden rinnalle.

Kelle? 09:37

Yrityksille, joilla on sijoittajia tai yritykset jotka tekevät markkinoinnin ja mainonnan itse.

Miksi? 12:08

Se on paras vertailuun sopiva vastine yksittäisen sijoittajan tuotolle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle. Luku kertoo, mikä on markkinointitoimenpiteiden oikea tehokkuus ja vaikuttavuus liiketoimintaan. Jos markkinoinnin tulosastetta ei tiedä, on melkeinpä mahdotonta tietää, tekeekö markkinoinnin oikein ja kannattavasti.

Miten? 19:40

(tuotto – myytyjen tuotteiden hinta) / myytyjen tuotteiden hinta

Oletetaan, että sinulla on tuote, jonka valmistaminen maksaa 100 euroa. Tuotetta myydään 200 eurolla. Saat kaupaksi 6 tuotetta. Kokonaishinta on näin ollen 600 euroa ja kokonaismyynti 1 200 euroa. Myyntiin liittyvät kulut ovat 200 euroa, mikä tekee kokonaiskustannuksiksi 800 euroa.   


(1 200 € – 800 €) / 800 €
    = 400 € / 800 €
    = 50 %

Tuottoasteeksi saadaan 50 prosenttia, eli jokaista käyttämääsi euroa kohden saat 1,50 euroa takaisin. 

Yksinään tuottoasteen laskeminen ei vielä riitä, jos tulosten pohjalta ei tehdä toimenpiteitä. Markkinoinnin työkalujen ja prosessien pitää mukautua tulosten mukaan jatkuvasti, sillä markkinat elävät koko ajan. Puoli vuotta sitten laskettu tuottoaste ei välttämättä enää kerro mitään tämänhetkisestä tilanteesta.

Esimerkiksi Google Analyticsista näet suoraan myyntitulosi ja voit verrata niitä investointeihisi helposti. Markkinoinnin suunnittelu tulosten kautta on toimiva ja järkevä ratkaisu, joten kannattaa investoida niihin markkinoinnin kanaviin, josta tulee esimerkiksi eniten asiakasvirtaa.

Kuka? 37:20

Yritys itse