FM Timber Oy

Lyhyesti

Kuka

FM Timber Oy (kotisivut)

Mitä

Yksinkertainen seurantamahdollisuus Windows tietokoneille

Miksi

Haluttiin mahdollisuus puuttua tuleviin laiterikkoihin ennen kuin niistä tulee toimintaa keskeyttäviä vikatilanteita

Miten

Tietokoneelle asennettava seurantaohjelma ja selainpohjainen käyttöliittymä

1. Jokin yksinkertainen ratkaisu

Pääasiallisena ongelmana oli kaikkien tarjolla olevien ratkaisujen laajuus ja hinta. Vaikka haluttaisi vain perustasoista seurantaa tuli markkinoilla olevien ratkaisujen mukana aina kaikki mahdollisuudet koneen etähallinnasta lähtien. Tähän ei ollut kuitenkaan tarvetta seurantaohjelmistolta.


2. Kartoitetaan tarpeet

Vilkaisemalla haluttiin tietoon yleisimmät vikatilanteet: Ilmoittaako kovalevyn SMART-tiedot viasta, onko järjestelmäkovalevy täyttymässä, onko varmuuskopiointi onnistunut ja onko koneen käyttöaste järkevällä tasolla.

Määrittelyn yhteydessä päätettiin koneen tietojen päivitysväliksi 2 tuntia, sillä kyseiset vikatilanteet vaativat minuuttitasoa suurempaa tietomäärää.


3. Osioitu toteutus

Projekti jakautui kahteen osaan: Tiedonkeräin tietokoneelle ja tätä tietoa näyttävä selainkäyttöliittymä. Järjestelmän halutusta toiminnallisuuslistasta kokoustetiin ja projekti saatiin työn alle kahdessa itsenäisessä ryhmässä. Välillä pidettiin yhteiskokouksia työryhmien välillä ja myös asiakas oli aktiivisesti mukana kehitystyössä.


4. Koneet listoille

Kun sovellus lopulta saatiin asiakkaan ympäristöön testiin oli näky testatessa käytettyjen yksittäisten koneiden jälkeen palkitseva. Lähes sata konetta ilmestyivät yksitellen asiakkaan ympäristöön ja näiden tietoja alkoi tasaisin välein ilmestyä käyttöliittymään. Välittömästi päästiin korjaamaan ensimmäiset vioittuneet kovalevyt ja järjestelmä jatkaa vikatiloista varoittamista jatkossakin.

Muita puuhiamme

Autotalo Hartikainen

E. Hartikainen Oy sai uudet nettisivut yritysilmettä myötäillen kattavalla integraatiopaletilla

Lue lisää

Josna Ry

Yhdistykselle mobiilissa toimivat kotisivut ja extranet.

Lue lisää