Fluente Kumppanit: ProstateRadar

ProstateRadar - Miesten hyvinvointia edistämässä

Lyhyesti

Kuka

Fluente Kumppanit Oy (kotisivut)

Mitä

Digitaalinen järjestelmä miesten hyvinvoinnin edistämiseen

Miksi

"Teimme yhdessä havainnon, että miehille ei ole olemassa minkäänlaista tuotetta tai palvelua, jonka avulla he voisivat seurata omaa terveyttään” - Arja Ranta-aho

Miten

Räätälöity tiedonkeräysjärjestelmä

1. Parhaat ideat syntyy hackathoneilla

Vuoden 2017 toukokuussa Arja Ranta-aho, Jukka Raisamo, Tomi Tikkanen ja Jaana Kurki osallistuivat ODA hackathoniin. Hackathonissa oli tarkoitus löytää innovatiivisia ratkaisuja omahyvinvoinnin edistämiseen. Miehille on tunnetusti vieraampaa keskustella sensitiivisistä aiheista joten tätä ongelmaa haluttiin lähteä helpottamaan.

Joukkue saikin Hackathonissa kunniamaininnan mieshyvinvoinnin kokonaisuuden ymmärtämisestä sekä aiheen sensitiivisestä ja kunnioittavasta käsittelytavasta.

2. Innovaatiosetelin käyttöä parhaimmillaan

Innovaatiosetelin pääajatus on kehittää innovatiivisesti olemassaolevaa liiketoimintaa tuoden samalla paukkuja kansainvälistymiseen. Fluente Kumppaneiden vahvuus oli jo valmiiksi SOTE-kentän selkeyttäminen ja helpottaminen joten ProstateRadar oli tälle luontevaa jatkoa.

Vahva alan tuntemus yhdistettynä Koodersin koodivoimaan ja palvelumuotoiluun toivat tämän mahtavan innovaation jo ensiesittelyyn vuoden 2017 SLUSHiin #soteSLUSH sivutapahtumaan jossa myös Miikka oli mukana ProstateRadar-tiimiä edustamassa.

Tuotteen kehitys jatkuu yhä, mutta Tekesin Innovaatiosetelin avulla ideaa päästiin testaamaan matalalla kynnyksellä ja tulevaisuudessa vain taivas on rajana!

Fluente Kumppaneiden Prostate Radar edistää miesten terveyttä - HealthHub

Muita puuhiamme

Polkupyörärekisteri

Suomen Omaisuusturva Oy halusi rakentaa järjestelmän estämään pyörävarkauksia

Lue lisää

FM Timber Oy

Yksinkertainen seurantamahdollisuus Windows tietokoneille

Lue lisää